Hotell

Kort historia om hotellet...

Huset är från 1897 och byggdes för att inhysa skotska ingenjörer och vävmästare med familjer som kom till Göteborg för att installera de nya spinnerimaskinerna på dåvarande Gamlestadens Fabriker.

Arkitekten, Ernst Krüger, hade ritat huset så praktiskt att det i bottenvåningen även kom att inrymma en saluhall. Sägen säger att det bedrevs bordellverksamhet i huset  på 1950-60 talet, något vi dock inte kan bekräfta..

En bit in på 1970-talet etablerades Hotell Oden i huset. Då låg Kungs Cykel & Sportaffär i bottenvåningen som med tiden kom att utvecklas till Sportex första cykelaffär i Göteborg.

1982 öppnade Hans Tidblom "restaurang Tidbloms" och året efter hotellet.
Idag ingår hotellet i Best Western kedjan, världens största hotellkedja med över 4000 hotell.

Läs gärna mer på www.tidbloms.se